NVH u automobilima: Šta se krije iza?

0
123
Ugradnja ležaja menjača

NVH – ova skraćenica se sve više koristi kada se priča o neprijatnim vibracijama u automobilu. Ali šta znače ova tri slova? Oni označavaju buku, vibracije i grubost (Noise, Vibrations, and Harshness). Odnose se na sve neuobičajene zvukove i vibracije koje se mogu pojaviti u vožnji. Evo preciznijeg uvida u ove termine

Buka je svaki neprijatni ili neuobičajeni zvuk koji prouzrokuje smetnju u radu vozila – kao što je zvečanje izlizanog ležaja.

Vibracije su neuobičajene, učestale kretnje nekog dela, kao što je guma nebalansirana guma.

Grubost je malo teže odrediti pošto je to u dobroj meri subjektivan osećaj. Može se definisati kao nagli, agresivni osećaj kao što je prolazak kroz rupu na putu.

NVH Prevencija

NVH prevencija je postala tehnologija sama za sebe. Cilj proizvođača vozila je da smanje NVH što je više moguće uz pomoćo gumeno-metalnih izolatora i njihovog upijanja vibracija.

When replacing any mounting or insulator, it is important to consider what it is made of and how it is designed as these factors can dramatically affect the vehicle’s natural feel and driving behavior.

Prilikom zamene nekom nosača ili izolatora, važno je uzeti u obzir materijal od koga je napravljen kao i to kako je dizajniran jer ovi faktori mogu dramatično da utiču na prirodni osećaj i ponašanje vozila tokom vožnje.

Fleksibilno ili kruto

Krutost ili rigidnost dela koji ublažava vibracije utiče i na prirodnu frekvenciju. Rigidniji deo za ublažavanje vibracija daje veću prirodnu frekvenciju, dajući više dinamički ali “grub” osećaj. Što je deo fleksibilniji, to je i frekvencija manja. Ovo dovodi do blaže, “insulirane” reakcije.

Krutost ili rigidnost dela koji ublažava vibracije utiče i na prirodnu frekvenciju. Rigidniji deo za ublažavanje vibracija daje veću prirodnu frekvenciju, dajući više dinamički ali “grub” osećaj. Što je deo fleksibilniji, to je i frekvencija manja. Ovo dovodi do blaže, “insulirane” reakcije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here