Saveti za efikasno kočenje bez neprijatnih zvukova

0
4705
Pravilan tretman kočionih pločica može sprečiti buku
Pravilan tretman kočionih pločica može sprečiti buku

Zvečanje, vibracije, škripa: Zvukovi koji se proizvode tokom kočenja mogu drastično da utiču na iskustvo vožnje. Ali šta se nalazi iza ovih NVH pojava? (U jednom od prethodnih tekstova, koje možete pročitati ovde, objašnjavali smo šta je NVH)

Kako se proizvodi buka tokom kočenja

Buku tokom kočenja prouzrokuju vibracije uz visoke tonove koje možete da čujete. Zamislite da povlačite mokar prst preko ivice čaše od tankog stakla. Staklo je rezonantno i proizvodi se zvuk. Vibracije uzrokuje trenje koje se proizvodi kada prstom prelazite preko ivice čaše. Ova vibracija se prenosi na čašu i dobija se zvuk.

Isti princip je primenljiv kada se stvara trenje između kočionih pločica i diskova. Vibracije se tada prenose na kočiona klješta (čeljusti) a rezultat toga je rezonantnost celog kočionog sistema i neprijatni zvukovi.

Šta je uzrok?

Postoji mnogo faktora koje treba uzeti u obzir kako bi se sprečili buka i vibracije prilikom kočenja.  Oni uključuju kvalitet korišćenih materijala, oblik komponenti, uslove za vožnju, brzinu vozila i temperaturu kočnica.

Buka se često proizvodi kada kočiona pločica i disk dođu u međusobni kontakt usled vibracija, ali se ne dodirnu potpuno. Buka takođe može biti prouzrokovana potrošenim ili defektnim delovima koji su izgubili svoja svojstva.

Smanjivanje buke i vibracija tokom kočenja

Tokom razvoja novih febi kočionih pločica, korišćene su mnoge tehnologije kako bi se smanjile neprijatne vibracije i zvukovi i kako bi se poboljšala udobnost za vozača i putnike.

Kako bi se NVH elementi sveli na najmanju moguću meru, sve febi kočione pločice imaju iste prednosti i osobine kao i EO komponente, ili čak i bolje, na primer kroz usavršavanje pozicija žlebova. Ovo menja prirodnu frekvenciju osciliranja pločice, što je čini tišom nego pločicu bez ovih unapređenja.

Kočione pločice takođe mogu biti opremljene osiguračima ili oprugama koje skraćuju pokrete između pločice i klješta, samim tim ublažavajući vibracije. Postoje i pločice sa dodatnim tegovima: Oni se dodaju tokom razvojne fate kako bi se smanjile vibracije i buka.

Kočioni sistem uključuje brojne komponente koji mogu biti uzrok buke
Kočioni sistem uključuje brojne komponente koji mogu biti uzrok buke

Održavanje kočionog sistema

Kada se komponente kočionog sistema menjaju ili servisiraju, postoji nekoliko važnih delova koji se moraju proveriti da bi se osigurao pravilan rad i smanjili neželjeni zvukovi tokom kočenja. Oni uključuju stanje kočionih klješta i drugih komponenti, to jest proveru njihove istrošenosti, funkcionalnosti i stepena korozije.

Prilikom postavljanja novih kočionih pločica, mora se voditi briga o tome da je otklonjen svaki trag korozije sa dodirnih delova pločica i klješta i da se one savršeno uklapaju u kočioni system. Podmažite dodirne delove febi keramičkom pastom kako biste osigurali slobodno kretanje i efikasno kočenje. Izbegavajte upotrebu bakarne paste, jer to može da utiče na ABS signalizaciju i da pojača elektrohemijsku koroziju. Takođe, sprečava slobodno kretanje pločice, što može dovesti do buke.

Ako je kočioni disk oštećen ili deformisan, takođe se mora zameniti jer grube površine prouzrokuju buku. Proverite bočno odstupanje. Zatim, uporedite toleranciju predviđenu uputstvom proizvođača vozila pre ugradnje novih diskova. Važno je da su površine očišćene pre zamene kočionih diskova, jer u suprotnom može doći do trljanja kočnica.