ABS senzori: Sprečavanje zaglavljivanja kočnica kod komercijalnih vozila

0
2250
Veoma važnu ulogu kod kamiona imaju ABS senzori i ABS prsten
Veoma važnu ulogu kod kamiona imaju ABS senzori i ABS prsten

ABS, ESP, ASR: Danas, komercijalna vozila su puna sistema za pomoć vozaču. Kako bi ovo funkcionisalo, to zahteva podatke od različitih senzora unutar vozila. Primer takvog podatka podrazumeva preciznu brzinu kotača svih kočnica. Ovakvo prikupljanje podataka je jedini način da kontrolne jedinice obavljaju svoje proračune precizno u deliću sekunde.

Ukoliko senzor brzine zakaže, vozač dobija signalizaciju o kvaru i sistemi više ne rade onako kako su predodređeni na početku. ABS, EBS, i mnogi drugi sistemi tada postaju neaktivni. Ovo može dovesti do blokiranja točkova ili pojave lažnih alarma. Kao dodatak, ABS indikator svetlo se pali i greška se čuva u kontrolnoj jedinici. “Kvar na ABS sistemu treba odmah popraviti jer je kao rezultat narušena bezbednost u vožnji”, objašnjava Sascha Keller, Tehnički Marketing Menadžer za kamione kompanije Ferdinand Bilstein. Pod febi brendom, kompanija nudi veliki broj komponenti za ABS sistem.

ABS Prsten

ABS prsten i ABS senzor – poznat takođe kao senzor brzine – odgovorni su za stvaranje signala. Postoji razlika između aktivnog i pasivnog senzora. “Kod komercijalnih vozila pasivni senzori se u velikoj meri koriste; aktivni senzori igraju sporednu ulogu”, kaže Keller.

Prsten senzora je dostupan u raziličitom dizajnu: kao komad lima ili od čvrstog materijala. U mnogim slučajevima je zaptivač osovine integrisan u zaptivač osovine točka ili je prsten senzora uključen u ram kočionog diska. Po pravilu, prstenovi senzora kod komercijalnih vozila imaju 100 zuba.

ABS Senzor

ABS senzor je montiran direktno ispred prstena senzora. ABS prsten je povezan sa rotirajućim delom – kao što je kočioni disk ili glavčina točka. Unutar senzora postoji osigurač okružen kalemom u stalnom kontaktu sa magnetom. Magnetno polje ove strukture dopire do prstena senzora i detektuje kroz fluktuaciju magnetnog polja kada je zub ili razmak između zuba prstena senzora u magnetnom polju. Ukoliko se magnetno polje promeni, stvara se nizak naizmenični napon u kalemu čija frekvencija i amplitude služe kao signal brzine za upravljačke jedinice. Za razliku od aktivnih senzora, pasivni senzori ne zahtevaju sopstveno napajanje iz kontrolne jedinice.

Popravka neispravnog ABS Senzora

Razlozi kvara ABS Senzora

Kvar ABS senzora može biti prouzrokovan različitim faktorima – na primer:

  • Kratki spoj ili isključenje
  • Mehaničko oštećenje senzora ili prstena
  • Senzor je labav jer je rukavac jako korodiran
  • Teška kontaminacija
  • Veliki zazor ležaja kotača

Rešavanje problema

Kada istražujemo uzrok kvara ABS senzora prvo je potrebno pristuputi memoriji kvarova. Nakon što je ovo učinjeno, moguć kvar bi trebalo lokalizovati dalje uz pomoć uređaja za dijagnostiku. “Sve kablove i utikače bi trebalo proveriti i ispitati da li postoji mehaničko oštećenje,” objašnjava Keller.

Zamena ABS Senzora

Kako bi zamenili ABS senzor, nastavite sa sledećim koracima:

  1. Isključite kabl neispravnog ABS senzora iz utikača.
  2. Izvucite senzor – možda će biti potrebno da izvadite glavčinu točka za bolji pristup.
  3. Ako je neispravni senzor uklonjen, ležaj se mora očistiti i osloboditi od rđe.
  4. Ležaj je tada podmazan (ovo sprečava prevremenu koroziju). Nakon toga se glava senzora smešta u ležaj sve dok ne dodirne prsten senzora. Zbog zazora ležaja tička i pokretanja točka, udaljenost između senzora i prstena senzora se automatski prilagođava. febi ABS senzori se uvek isporučuju sa košuljicom i mašću. Ovo znači da je sve na raspolaganju za promenu senzora.
  5. Konačno, utikači moraju biti zatvoreni ponovo a kablovi pravilno položeni. Kada je sve postignuto, greška može biti obrisana iz memorije.