Tečnost za kočenje: Bezbednost u tečnoj formi

0
525
febi DOT 4 Plus tečnost za kočnice

Tečnost za kočnice je važna komponenta unutar kočionog sistema vozila. febi DOT 4 Plus je u potpunosti sintetička tečnost za kočnice na bazi glikola. Sadrži inhibitore oksidacije i korozije, ima odlična svojstva tačke ključanja, a takođe sprečava stvaranje pare.

Trenje tokom procesa kočenja stvara toplotu; nešto od toga apsorbuje kočiona tečnost koja bi trebalo da ispunjava zahteve definisane važećim standardima:

  • Suva tačka ključanja tečnosti za kočnice bez vodenog sadržaja [°C]
  • Vlažna tačka ključanja tečnosti za kočnice sa vodenim sadržajem [°C]
  • pH vrednost tečnosti za kočnice

Parametri su definisani standardima FMVSS br. 116, SAE J1703, ISO 4925 i PN-EN ISO 2719: 2016-08. Oni predstavljaju neke od osnovnih kriterijuma za određivanje podobnosti za upotrebu. Parametri za DOT 4 Plus tečnost za kočnice sumirani su prema standardima SAE J1703 i ISO 4925 (suva i vlažna tačka ključanja, viskoznost), kao i FMVSS br. 116 (pH vrednost). Pogledati tabelu ispod.

Suva tačka ključanja [°C]    
SAE J1703 ISO 4925 DOT 4 Plus
205 205 260
-285
Vlažna tačka ključanja [°C]    
SAE J1703 ISO 4925 DOT 4 Plus 
140 140 180
-200
Maksimalna kinematička viskoznost -40° C (mm2/s)    
SAE J1703 ISO 4925 DOT 4 Plus
1800 1500 1200
-1500
pH vrednost “Vlažna”  
FMVSS No. 116 DOT 4 plus
7.0-11.5 7.0-8.5

Zašto tečnost mora da bude higroskopna?

Tačka ključanja tečnosti za kočnice je temperatura na kojoj se formiraju mehurići gasa. Čim se formiraju, pritisak u kočionom sistemu je nemoguće više održavati jer se gas može komprimovati. Posledica je iznenadna redukcija kočione efikasnosti što može dovesti do nesreće.

Higroskopno svojstvo tečnosti za kočnice je neophodno kako bi bilo koja prisutna voda mogla ravnomerno da se distribuira kroz tečnost. Ako se voda skuplja u određenom području, tačka ključanja će pasti  na oko 100°C. Ipak, ako se voda, na primer, rastopi u proporciji od 3%, tačka ključanja ostaće iznad 100°C gde je rizik od stvaranja mehurića gasa značajno smanjen.

Nekoliko faktora utiče i ubrzava apsorpciju vode: skladištenje tečnosti za kočnice unutar otvorenih, nezapečaćenih pakovanja na duže vreme, nepridržavanje intervala servisiranja tečnosti za kočnice, oštećeni elementi kočionog sistema ili oštećene zaptivke. Higroskopna svojstva tečnosti za kočnice proizilaze iz sadržaja glikola. Ovo omogućava tečnosti da postepeno upija sve više i više vode što takođe znači da je potrebno redovno je menjati. Proizvođači automobila uglavnom savetuju da se tečnost za kočnice menja na svakih 30,000 do 50,000 kilometara ili na svake 2 godine.

Viskoznost i druga svojstva

Viskoznost tečnosti za kočnice definiše njen unutrašnji otpor slobodnom protoku na određenoj temperaturi. Pod uticajem temperature u rasponu od -40 do 100°C, viskoznost tečnosti za kočnice treba biti što niža.

Niska viskoznost tečnosti za kočnice omogućava brze promene pritiska u linijama kočionog sistema. Ovo je podložno situacijama u vožnji. Pored parametara tačke ključanja, tečnost za kočnice mora da:

  1. Štiti unutrašnjost kočionog sistema od korozije uz pomoć aditiva koji štite od korozije;
  2. Štiti komponente kočionog sistema u pokretu od visokog pritiska i niskih radnih brzina kao i od visokog radnog pritiska u rasponu od 150 – 180 bara;
  3. Kontroliše dozvoljeno bubrenje i skupljanje gumenih i elastomernih zaptivača.
  4. Bude mešana i kompatibilna sa postojećim tečnostima za kočnice i kočionim sistemom.