Jasan pogled: Zamena neispravnog motora brisača na automobilu

0
133
febi motor brisača 33748
febi motor brisača 33748

Savršeno funkcionisanje brisača je od velikog značaja za bezbednost na putu. Jasan pogled na kiši ili snegu je bitan faktor bezbednosti na putu. Ne samo da funkcionalne metlice brisača igraju odlučujuću ulogu, već i pouzdano funkcionišući motor brisača.

Kako radi motor brisača?

Motor brisača je povezan sa rukom i metlicom brisača koja klizi preko vetrobranskog stakla, uklanjajući vodu i druge ostatke. Brzinu i intervale motora brisača vozač može podesiti kako bi osigurao optimalnu vidljivost.

Ako motor brisača prestane da radi, ovo može postati opasna situacija za vozača i druge učesnike u saobraćaju. Zbog toga je važno da se motor brisača redovno proverava i popravlja ili zamenjuje ako je potrebno.

Koji su najčešći kvarovi motora brisača?

Motori brisača se mogu oštetiti preopterećenjem, na primer jakim naletima vetra ili kačenjem teških predmeta o ruke brisača. Drugi razlog za neispravan motor brisača je habanje komponenti usled stalne upotrebe.

Najčešći uzrok kvara motora brisača, koji izaziva sam vozač, je kvar zbog smrznutih metlica brisača. Ako motor ne može da se okreće, to može dovesti do povećane potrošnje struje, pregrevanja i na kraju kratkog spoja.

Kako se može zameniti motor brisača?

  1. Demontirajte ruke brisača i plastičnu oblogu ispod vetrobranskog stakla da biste pristupili polužju brisača.
  2. Demontirajte celu polugu brisača i proverite da li je prekomerno istrošena. Zamenite polugu brisača ako je potrebno.
  3. Ako menjate samo motor brisača, uverite se da su motor brisača i poluga u donjem položaju. Ovo je označeno strelicama na držaču motora brisača: „LH“ (levi volan) i „RH“ (desni volan).
  4. Olabavite navrtku na motoru i odvijte tri vijka za montažu motora. Motor se sada može odvojiti od priključka. (sl. 1 i 2)
  5. Instalirajte novi motor na polugu. Motor se isporučuje sa samourezujućim zavrtnjima koji se urezuju u montažne rupe kada je motor montiran. (slika 3)
  6. Poravnajte polugu brisača sa pogonom motora, pazeći da je poravnata između strelica označenih sa „LH“ ili „RH“ – u zavisnosti od specifikacije vozila – i zategnite priloženom navrtkom. (slika 4)
  7. Zatim ponovo postavite polugu brisača sa motorom na vozilo i montirajte plastičnu oblogu i ruke brisača. Testirajte rad brisača. Takođe proverite poravnanje ruku brisača i podesite ih ako je potrebno.