Napravljeni za put, testirani na stazi

0
199
Visoke temperature uzrokuju da kočioni disk svetli.

U slučaju opasnosti na putu pri kočenju je bitan svaki centimetar, zbog čega je kvalitet svih kočionih delova od presudnog značaja. Kako bismo utvrdili otpornost febi kočionih diskova, podvrgli smo ih ultimativnom testu izdržljivosti.

Ovog puta testirani su febi kočioni diskovi 12731 tako što su ugrađeni u trkački kamion Tima Schwabentruck, čiji je sponzor upravo febi. Ono što je od posebnog značaja jeste činjenica da kočioni diskovi koji se koriste u normalnim uslovima vožnje na putu nisu projektovani za trke kamiona i ekstremne uslove koje takve trke nose sa sobom

Ultimativni test izdrživosti za kočione diskove

Sa obrtnim momentom od 1.150 ks i 5.000 Nm, kočioni diskovi ovog 5 i po tona teškog trkačkog vozila su testirani do krajnjih granica izdržljivosti, zagrejavši se do temperature od čak 900 stepeni Celzijusa na svom vrhuncu.

Kamion Štefi Halm
Kamion Štefi Halm

Tokom ovih teških i ponavljajućih kočionih manevara, temperature kočionog diska predstavlja kritičan faktor zato što se, kao posledica trenja, kinetička energija vozila pretvara u toplotnu. U slučaju da dođe do prevelikog zagrevanja diska, može doći do formiranja toplotnih pukotina, a u ekstremnim slučajevima je moguće i lomljenje. Kako bi se održala optimalna temperatura, uobičajeno je da se diskovi tokom trke hlade vodom, koja se po potrebi prska kroz mlaznice sa strane glavčine u unutrašnje ventilacione kanale po potrebi. Tokom testa opterećenja, vodeno hlađenje je isključeno Tokom testa opterećenja, vodeno hlađenje je isključeno.

Temperature od 890 °C

Novi kočioni disk, koji je do tada korišćen u trkama, za ovo testiranje je postavljen na levi prednji točak, a febi 12731 disk je postavcljen na prednji desni točak. Tokom samog testiranja merene su temperature kočionih diskova pomoću infracrvenih senzora i potom zabeležene korišćenjem telemetrijskog softvera. Zabeleženi podaci su predstavljeni na dijagramu. Procesi kočenja se mogu uočiti kao vertikalni otkloni. Maksimalna zabeležena temperature je 890 stepeni Celzijusa, što je i predstavljeno jarkim bojama.

Telemetrijski podaci mereni sa kočionih diskova

Tokom čitavog testiranja, febi kočioni diskovi su ostali u proseku 40 °C hladniji u odnosu na trkačke diskove. Čak i pri maksimalnoj temperature trkačkog diska od 890 °C, maksimalna temperature febi diska je iznosila samo 735 °C.

Ova temperaturna razlika od čak 155 stepeni Celzijusa ima veliki značaj u uslovima velikog opterećenja na trkama kamiona i značajno utiče na konačni ishod same trke. U slučaju da dođe do lomljenja diska tokom trke, neizbežno je zaustavljanje u boksu, čime se gubi šansa za neko od prvih mesta. Iz tog razloga su, još od ovog testa, profesionaci u trkama kamiona Štefi Halm i Gerd Korber bili u potpunosti sigurni da se mogu osloniti na febijev standardni kočioni disk, koji se pokazao kao pouzdan i u najtežim uslovima trke.

Pravljenje dobrog kočionog diska

Postoje tri glavna fakora koja utiču na kapacitet opterećenja kočionog diska: materijal, debljina materijala, kao i dizajn unutrašnje ventilacije. Materijal koji se najčešće koristi jeste liveno gvožđe sa lameralnim grafitom. Ugljenik, silicijum, kao i druge komponente poput mangana, hroma i nikla, su takođe odgovorni za određena svojstva. U zavisnosti od sastava, izduženje/duktilnost i zatezna čvrstoća/tvrdoća se značajno razlikuju.

Debljina materijala površine trenja je od presudnog začaja za sposobnost diskova da apsorbuju i oslobađaju energiju. Što je materijal deblji, to su manje temperaturne fluktuacije dok se temperaturni otpor povećava.

Prikaz testiranog febi kočionog diska 12731

Ono što radi ovde, na putu radi 50x bolje!“ Štefi Halm

Dizajn unutrašnjih ventilacionih stubova ima značajan uticaj na hlađenje kočionog diska. Maksimalna moguća površina poboljšava disipaciju toplote. Međutim, oni takođe apsorbuju sile pritiska čim se kočione pločice zahvate. Ako su stubovi premali ili nepravilno postavljeni, naprezanja i pukotine se mogu brzo formirati.

Izvrsno temperaturno “ponašanje” febi kočionog diska može se pripisati njegovom specijalnom materijalu i dizajnu. Debljina frikcionih prstena, zajedno sa optimalnim dizajnom rashladnih kanala, omogućava povećanu temperature rada bez stvaranja pukotina. U trkačkim uslovima, ovo omogućava duži vek trajanja i veću pouzdanost.

febi kočioni diskovi su ispunili očekjivanja u svakom trkačkom vikendu poslednjih nekoliko godina, imajući značajnu ulogu u uspesima Tima Schwabentruck. Iako su febi diskovi pravljeni za upotrebu na putu, pokazali su se kao veoma efikasni i na trkačkoj stazi, ili po rečima Štefi Halm, vozača Tima Schwabentruck : “Ono što radi ovde, na putu radi 50x bolje!”