Put do proizvoda visokih performansi: razvoj zupčastih remena

0
171
Las correas dentadas febi están hechas de caucho de nitrilo butadieno hidrogenado (HNBR).

Tokom proteklih decenija nije evoluirao samo motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Vremensko podešavanje motora je takođe postalo sve više i više visokih performansi. Ovo se posebno odnosi na razvodni remen.

1962. godine prvi put je masovno proizveden automobilski motor opremljen razvodnim remenom. Ovaj inovativni izum je u to vreme bio prava revolucija za pogon kaiša. Od tada se široka paleta marki i modela širom sveta oslanja na ovu vrstu vremenskog podešavanja motora. Razvojem novih materijala i dizajna zuba takođe se produžila dužina trajanja razvodnih remena, jer su otporniji na ekstremne temperature i sposobniji da izdrže velika opterećenja.

Materijal kaiša: Ne postoje dva ista

 Tokom decenija u proizvodnji kaiša korišćeni su različiti materijali:

  • Hloropren guma (CR): Kaiševi prve generacije nisu bili izloženi velikim radnim opterećenjima ili velikim termičkim opterećenjima na radnoj temperaturi od 80 ° C do 90 ° C. Ovi kaiševi su imali kratak radni vek jer je guma brzo postala krhka. Ovo se ubrzavalo kada bi došlo u kontakt sa bilo kojim motornim uljem koje je iscurilo.
  • Visoko zasićena nitrilna guma (HSN): Pruža poboljšanu otpornost na naprezanja i radne temperature do 110 ° C.
  • Hidrogenirani akrilonitril butadien kaučuk (HNBR): Pruža poboljšanu otpornost na opterećenje i radne temperature do 110 ° C. Koristi se u najnovijoj generaciji razvodnih kaiša, npr. takođe i za febi zupčaste kaiševe. HNBR se odlikuje idealnom otpornošću na temperaturu, malim trenjem i razvojem buke tokom rada. Takođe ima produženi radni vek i usklađen je sa EURO 5 i EURO 6 emisionim standardima za vremenske vrednosti i vrednosti sagorevanja.
  • Remen u ulju: Ovaj razvodni remen dizajniran je za rad u ulju i otporan je na zagađenje i visoku temperaturu motornog ulja.

Različiti oblici zuba

Prvi zupčasti remeni koristili su postojeće oblike zuba koji su se već koristili u industrijskoj primeni. Ovde je svaki zub imao trapezni oblik. Sa sve većim zahtevima, pojasevi su trebali da proizvode manje buke i vibracija, kao i da impresioniraju većom trajnošću i prenosom tereta. Da bi se to postiglo, prevladala je upotreba zakrivljenih oblika zuba.

Kružni oblik omogućava ravnomerni raspored sila koje deluju na zub i izbegava vrhove napetosti na pojasu. Pored jednostranih zupčastih kaiša, postoje i neke posebne verzije dvostranih zupčanih kaiševa koji omogućavaju pogon remena na obe strane i rebrasti su ili imaju zube na zadnjoj strani za upravljanje komandama motora ili pomoćnim jedinicama.