Bezbedan kontakt – sa febi električnim zavojnicama

0
176

Električne zavojnice pružaju fleksibilnu vezu između elektrike i elektronike prikolice i vučnog vozila. Ne samo osvetljenje prikolice, već i podizne platforme i ostali potrošači napajaju se iz vučnog vozila. Sistem ABS ili EBS takođe mora razmenjivati signale sa vučnim vozilom putem sistema sabirnice podataka. Da bi svi ovi sistemi pravilno funkcionisali, potrebna im je sigurna veza.

Električne zavojnice moraju mnogo da izdrže. Na primer, u zavojima su ponekad jako istegnuti. Zavisno od tipa vozila, potrebne su različite dužine okretanja. Postoji razlika između radne dužine zavojnice i njihove maksimalne dužina. Optimalno, maksimalno rastojanje približno odgovara radnoj dužini zavojnice. Ni u kom slučaju ne treba prekoračiti maksimalnu radnu dužinu, jer u suprotnom postoji rizik od oštećenja zavojnice.

Poređenje kvaliteta utikača

Da bismo proverili kvalitet rezervnih delova na tržištu, mi u febi bilstein ne kontrolišemo redovno samo sopstvene proizvode. U ovom slučaju smo pažljivije pogledali razne električne zavojnice, posebno utikače, jer se ovde najviše kvarova javlja u električnim zavojnicama. Galerija prikazuje na šta treba da pazite prilikom kupovine električnih zavojnica.

Ostale karakteristike kvaliteta električnih zavojnica

Ostale karakteristike takođe igraju važnu ulogu u kvalitetu električnih zavojnica: Veoma jeftine električne zavojnice ponekad imaju kablove premalog preseka, jer je bakar u kablovima faktor troškova zbog visoke cene. Međutim, premali presek kabla može dovesti do zagrevanja kablova kada teče velika struja i, u najgorem slučaju, dovesti do kratkog spoja. Loša izrada kontakata u konektoru takođe može brzo da pokrene probleme u električnom sistemu i rezultira dugotrajnim rešavanjem problema.

febi Truck nudi široku paletu električnih zavojnica, utikača, utičnica i adaptera u originalnom kvalitetu opreme za sve uobičajene primene u sektoru komercijalnih vozila. Sve naše proizvode i više informacija možete pronaći na: partsfinder.bilsteingroup.com.