Pregled različitih tipova razvodnih lanaca

0
473
Glavni zadatak lančanog pogona je da omogući otvaranje i zatvaranje ventila u glavi motora.
Glavni zadatak lančanog pogona je da omogući otvaranje i zatvaranje ventila u glavi motora.

Nisu svi razvodni lanci isti: postoje raznoliki tipovi koji se razlikuju u obliku i dizajnu u zavisnosti od zahteva i opterećenja pojedinih motora u kojima se koriste. Ovde želimo da vas upoznamo sa onim najbitnijim tipovima:

Kotrljajući lanci

Kotrljajući lanac je najpopularniji lanac koji se koristi i nudi idealnu kombinaciju snage i NVH performansi (redukovanje buke, vibracija i grubih kretnji). Unutrašnja veza kotrljajućeg lanca se sastoji od dva unutrašnja režnja, dva rukavca pritisnuta u spojne oči i dva valjka koja se rotiraju oko rukavca.

Kotrljajući lanac

Lanci sa utorom

Kod lanaca sa utorom dva valjka su izostavljena tako da su rukavi proporcionalno povećani u prečniku i direktno spojeni zupčanikom. Rukavci lanaca imaju veću spojnu površinu koja odgovara kotrljajućim lancima. Febi lanci sa utorom pružaju odličnu čvrstinu i performanse habanja u uslovima velikog opterećenja i uglavnom se koriste kod dizel motora sa jakim ubrzanjem.

Lanac sa utorom

Zupčasti lanac

Specijalan dizajn ovog lanca sa čeličnom vezom je zupčasti lanac – takođe poznat kao bešumni lanac. Srednji i unutrašnji nosači su napravljeni tako da omogućavaju izuzetnu silu prenosa između lanca i zupčanika. Febi zupčasti lanci nude odlične performanse uz poboljšane karakteristike izdržljivosti.

Zupčasti lanac

Kombinacija zupčastog lanca i lanca sa rukavcem

Zbog njihovog kinetičkog ponašanja, zupčasti lanci imaju visok potencijal za poboljšanje dinamike i zvučnih svojstava. Dok se zupčasti lančani pogon koristi godinama kod lakših opterećenja lančanih pogona, on se još uvek se ne koristi kod motora sa većim opterećenjem s obzirom na veću dužinu lanca u poređenju sa lancem sa utorom i kotrljajućim lancem.

U ovoj kombinaciji lanaca optimizovana kinetička sekvenca pokreta na ulazu i izlazu lanca u zupčanik omogućava smanjenu jačinu ulaznog impulsa. Ovo takođe podrazumeva neuniformisan pokret i prenos sile.

Kako bi se poboljšalo ponašanje kod habanja, rukavac je integrisan u spojne ušice unutrašnjeg člana. Dok se zglobni pokret odvija na ulazu i izlazu iz zupčanika između zubne pločice i vijaka u slučaju konvencionalnih nazubljenih lanaca, ovaj proces se u ovoj kombinaciji lanaca odvija između rukavca i gvozdenog dela.