Na koji način se proizvode zatezači lanaca u vlastitom proizvodnom pogonu

0
150
Montaža zatezača lanca

Lanac razvoda pogona mora biti zategnut u svim uslovima rada. To mora biti slučaj čak i ako je tokom rada motora došlo do određenog stepena izduženja uzrokovanog habanjem. Zatezač lanca obavlja ovaj ključni zadatak. Kvalitet komponente je od ogromne važnosti. Zbog toga se febi zatezači lanaca proizvode precizno. Deo potiče iz našeg sopstvenog proizvodnog pogona bilstein group Engineering a u Ennepetalu, i na taj način se osigurava nemački kvalitet.

febi proizvodi zatezače lanaca koristeći različite korake obrade. Najvažniji elementi su kućište i potisni klip. Sirovina koja se koristi za proizvodnju kućišta je kaljeni čelik. Savremeni CNC centri za struganje i glodanje mehanički obradjuju ovaj materijal. Poseban izazov predstavlja unutrašnji otvor klipa jer dozvoljava samo najmanja odstupanja prilikom izrade. Kućište se potom potpuno premazuje po površini.

Klip pritiska se najpre obrađuje pomoću preciznih alata za sečenje. Nakon toga je dodatno ojačan ugljenikom. Kao rezultat toga, ima bolju zaštitu od habanja. Finalna obrada – poseban postupak brušenja – daje potisnom klipu potrebno svojstvo klizanja kada se koristi u zatezaču lanca.

Sklapanje iz dvadeset pojedinačnih delova

Nakon proizvodnje sledi montaža. U bilstein group engineering-u, kompletan zatezač lanca sastavljen je iz 20 pojedinačnih delova. Jedan zaposleni obavlja sve potrebne korake od otpuštanja ventila za smanjenje pritiska do sastavljanja ostalih komponenti (potisna opruga, klip, komad za punjenje, osovinica za blokiranje).

Testiranje zatezača lanca u bilstein group engineering-u

Pre nego što se zatezači lanca stave u ambalažu, rade se temeljna ispitivanja na pritisak i curenje. To osigurava da ventil za smanjenje pritiska u zatezaču lanca savršeno funkcioniše i da komponenta ispunjava svoju funkciju u pogonskom lancu. U te svrhe, zatezač lanca se puni uljem i pod pritiskom (5 bara) koristi se oprema za testiranje posebno proizvedena za ovu namenu od strane kompanije bilstein group engineering-a. Željeni vidljivi pad pritiska se zatim primenjuje preko „prolaza za propuštanje“.