EGR ventil: Za čist vazduh

0
549
EGR ventil u poprečnom preseku
EGR ventil u poprečnom preseku

Kruženje izduvnih gasova, ili skraćeno EGR, značajno smanjuje emisiju azotnih oksida. EGR ventil kontroliše tačnu količinu gasa koaj se vraća u usisnu granu i tako smanjuje temperaturu sagorevanja. Ovo sprečava formiranje nekih od azotnih oksida, a posebno je bitno za dizel motore.

Postoje dva osnovna tipa EGR ventila. Jedan je vakuumski i koristi elektropneumatski konverter pritiska. Otvaranje i zatvaranje je kontrolisano kontrolnom jedinicom motora. Drugi tip se pokreće pomoću motora sa jednosmernom strujom ii koračnog (step) motora. I električni i vakuumski se ovaraju i zatvaraju preko sistema motora.

Vakuumski EGR ventili

Elektro-pneumatski konverter pritiska koristi vakuum iiz usisne grane ili generisan iz vakuum pumpe. Ovo je kontrolisano pulsnom modulacijom širine kako bi se regulisala pozicija pneumatskog ventila na EGR ventilu; ovo kontroliše količinu vraćenog izduvnog gasa koga koristi motor.

Električni EGR ventil

U ovom slučaju, poziciju EGR ventila kontroliše električni EGR kontrolni ventil. Posledica je preciznija pozicija ventila koja pomoću potenciometra šalje informacije kontrolnoj jedinici motora.

Dizel motori koriste svoje EGR sisteme u celokupnom opsegu brzine, što može da ide i do 60% ukupnog usisavanja pri stajanju. Sistem takođe pomaže da se podigne temperatura cilindra tokom inicijalnog zagrevanja, što značajno smanjuje buku

Posledice kvara

Kod dizel motora, ventili imaju velike otvorene bočne preseke zbog viskoe recirkulaciije. Ovo smanjuje emisiju azotnih oksida i do 50 posto, a formaciju čestica čađi oko 10 posto. Kod benzin motora, presek je značajno manji.

Zbog konstante upotrebe i grubih uslova, EGR moduli su naširoko korišćeni. Defektan EGR ventil ne samo da rezultira značajnim povećanjem azotnih oksida u izduvnih gasovima, već može imati negativan uticaj na druge komponente, kao što je DPF filter. febi nudi širok asortiman visokokvalitetnih EGR ventila, od kojih najveći broj sadrži sve potrebne oznake.