Od turpije do opružne osovine: 175 godina kompanije Ferdinand Bilstein

0
199
Proizvodnja 1950-ih i danas
Proizvodnja 1950-ih i danas

Enepetal 1844: Nema ni naznake postojanja automobila. Konji predstavljaju glavno prevozno sredstvo – za Ferdinand Daniel Bilsteina takođe. Samo što je osnovao novu kompaniju i nazvao je po svom imenu u saradnji sa svojim ocem. Sigurno nije mogao ni da sanja u to vreme da će 175 godina kasnije ova kompanija postati globalno razvijena sa više od 2,000 zaposlenih.

Današnji Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG i mala kompanija iz 1844. imaju jedno zajedničko: lokaciju u Enepetalu u Nemačkoj. Kompanija tada još uvek ima svoja predstavništva ovde i čvrsto je ukorenjena u regionu. Tek 2017. godine izgrađeno je novo proizvodno postrojenje u neposrednoj blizini sedišta. Danas, rezervni delovi za putnička i komercijalna vozila svakodnevno silaze sa proizvodne linije i distribuiraju se širom sveta.

Sve je počelo sa turpijama i džepnim noževima

Radna snaga na prelazu u novi vek

Pre 175 godina proizvodni program izgledao je potpuno drugačije. Turpije, dleta, bušilice, džepni noževi: Ferdinand Bilstein se bavio proizvodnjom ovakvih i sličnih metalnih proizvodima. Delimično su se proizvodili u velikoj kovačnici njegovog oca Johana Daniela, ili od strane lokalnih kovača. Prevozili su ih konjima i kolima do kupaca kroz celu Nemačku, kao i Švajcarsku i Italiju.

Tek početkom 20. veka se fokus kompanije prebacio na nadolazeću automobilsku industriju. U to vreme, kompanijom su rukovodili Hans Carl Ferdinand Bilstein i njegov brat, Paul Julius Bilstein. Već na poćetku 1921. patentirali su opružnu osovinu, koja je zatim ušla u serijsku proizvodnju pod imenom  “febi spring pin” 1925. godine. na talasima uspeha te osovine, nova skraćenica kompanije “febi” je ubrzo postala vlastiti brend kompanije.

Proizvodnja unutar kompanije i kupljeni proizvodi

Malo po malo, dodatni artikli proizvedeni unutar kompanije su pridruženi prodajnom asortimanu. Od 1970-ih nadalje kompanija više nije mogla da zadovolji preveliku potražnju samo sopstvenim proizvodima – tada je u asortiman uključena komercijalna roba. Danas, u ponudi postoji više od 60,000 različitih rezervnih delova. Ipak, proizvodnja unutar kompanije je i dalje stub kompanije – mnoge stvari se ne menjaju ni nakon 175 godina.